literatura

Maria Konopnicka w regionie łódzkim

 1. Olszewski B., Od Piątku do Soboty. Wędrówki po ziemi łódzkiej, Wydawnictwo 86 Press, Łódź 1955
 2. Olejnik M., Dwory wraz z parkami na terenie gminy Świnice Warckie, Płock 2002
 3. Warneńska M., Śladami Konopnickiej, 1969 

Zamek w Uniejowie

 1. Guerquin B., Zamki w Polsce, 1984
 2. Krantz L., Zamek w Uniejowie, PWN, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, Konińskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne, Warszawa - Poznań 1980 
 3. Piotrowska - Nosek K., Park zamkowy w Uniejowie - zarys koncepcji rewaloryzacji, [w:] MONUMENT, Studia i Materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2004 
 4. Poklewski - Koziełł T., Średniowieczne zamki miedzy Prosną i Pilicą, Łódź 1992
 5. Salm J., Zabytki Uniejowa. Urbanistyka i architektura, [w:] Monografia miasta Uniejowa (red.), Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, str. 432-346 
 6. Wilk – Woś Z., Zamek arcybiskupów gnieźnieńskich w Uniejowie w XV wieku w świetle źródeł pisanych [w:] Biuletyn Uniejowski, Tom 4 (2015) - http://biuletynuniejowski.geo.uni.lodz.pl/uploads/art/2015/Z.Wilk-Wos.pdf

Uniejów - historia rozwoju miasta i współczesna aktywizacja funkcji uzdrowiskowej

 1. Cieślak  A., Historyczne centrum Uniejowa w kontekście rozwoju funkcji uzdrowiskowej – rola i znaczenie [w:] Biuletyn Uniejowski, Tom 4 (2015)- http://biuletynuniejowski.geo.uni.lodz.pl/uploads/art/2015/A.B.Cieslak.pdf
 2. Cieślak  A., Funkcja uzdrowiskowa i dziedzictwo kulturowe jako katalizatory rozwoju małych miast [w:] Problemy Rozwoju Miast, Zeszyt III/2014 - https://drive.google.com/file/d/0ByN29TQwdbIOUkZybVFXWjBGQms/view
 3. Jaśkiewicz A.,  Atrakcyjność kompleksu termalno-basenowego „Termy Uniejów” w opinii turystów i mieszkańców Uniejowa, [w:] Biuletyn Uniejowski, Tom 4 (2015) - http://biuletynuniejowski.geo.uni.lodz.pl/uploads/art/2015/A.Jaskiewicz.pdf
 4. Kalinowski W., Trawkowski S., Studium historyczno - konserwatorskie Uniejowa, 1956 (w zasobach WKZ)  
 5. Kowalczyk N., Lamprecht M., Osuch  E., Wpływ ruchu turystycznego na życie mieszkańców Uniejowa [w:] Biuletyn Uniejowski, Tom 2 (2013) - http://biuletynuniejowski.geo.uni.lodz.pl/uploads/art/2013/N.Kowalczyk,M.Lamprecht,E.Osuch.pdf
 6. Kowalska P., Zintegrowany produkt turystyczny w działaniach promocyjnych gminy Uniejów i jego rola w budowaniu marki miejsca [w:] Biuletyn Uniejowski, Tom 5 (2016) - http://biuletynuniejowski.geo.uni.lodz.pl/uploads/art/2016/P.Kowalska.pdf
 7. Kulesza J., Rozwój przestrzenny miasta [w:] Monografia miasta Uniejowa, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Łódź - Uniejów 1995 
 8. Wojnarowska A., Przestrzeń publiczna Uniejowa [w:] Biuletyn Uniejowski, Tom 4 (2015) - http://biuletynuniejowski.geo.uni.lodz.pl/uploads/art/2015/A.Wojnarowska.pdf
 9. Tosek A., Konkurencja i kooperacja w sektorze turystyki uzdrowiskowej w Uniejowie [w:] Biuletyn Uniejowski, Tom 5 (2016) - http://biuletynuniejowski.geo.uni.lodz.pl/uploads/art/2016/A.Tosek.pdf

Uniejów - historia ziemi uniejowskiej i jej mieszkańców 

 1. Zapamiętane z Brückstädt. Wspomnienia wojenne mieszkańców ziemi uniejowskiej, pod red. Tomasza Wójcika, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Uniejów 2014, ss. 438

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Pocztówki z Centrum , Blogger